Regelöversikt

MyBox är en tävlingsform med boxning som grund men som är anpassad för motionsboxning. Med MyBox inkluderas alla de från 10 år och äldre som inte uppfyller de krav som ställs för att få delta i match- och diplomboxning. MyBox är ett komplement för att boxning ska vara en sport för alla.

MyBox är en boxningsform för alla där slag mot huvudet är förbjudna, endast markerande slag (finter) för att framkalla ett försvar tillåts. Handsken får dock aldrig träffa huvudet.

Brott mot detta tillrättavisas, medför poängavdrag eller leder till diskvalificering.

Match genomförs i ett matchområde med liknande krav som i boxning och leds i matchområdet av en ringdomare samt övervakas av en tävlingsledare.

Deltagare i match har boxningshandskar och huvudskydd. Tandskydd, hand-lindor och underlivsskydd får bäras. Kvinnor för även bära bröstskydd.

Tävling i MyBox får endast arrangeras med tillstånd av föreningen Swedish MyBox Association.

Möjlighet att avbryta match

Ringdomaren avbryter match då deltagare har diskvalificerats, vid uppgivet eller om matchen är för ojämn.

Tävlingsledaren kan avbryta match i matchdomarens ställe.

Deltagarens ledare kan ge upp match för deltagarens räkning.

Deltagaren kan själv ge upp match.

Poäng

Poäng erhålls för uppvisad teknik. Följande tekniker bedöms:

 • Slag, kontringar och finter
 • Gardering och undanglidning
 • Balans och fotarbete

Poäng ges från 1 till 5 av tre poängdomare vardera. Även halvpoäng kan ges. Poängen svarar mot nivåerna:

 • Underkänd teknik (1 p)
 • Bristande teknik (2 p)
 • Godkänd teknik (3 p)
 • Väl godkänd teknik (4 p)
 • Mycket väl godkänd teknik (5 p)

Deltagare som diskvalificerats får 0 poäng.

Deltagare som har givit upp match får 0 poäng.

Vilka får tävla?
 • Från det år man fyller 10 år och uppåt
 • Medlem i någon idrottsförening
 • Har en ansvarig ledare med sig
 • Får ha deltagit i kampsporter
 • Får ej befinna sig i en avstängningsperiod i kampsport på grund av våld mot huvudet
Vilka får delta i SM?
 • Har aktivt deltagit i någon MyBox-serie under innevarande år.
 • Har visat att man klarar att följa reglerna.
 • Uppfyller i övrigt reglerna för att få delta i MyBox.
 • SMA har alltid det slutliga avgörandet.
Vad gäller för startbok?
 • Startbok kan erhållas efter genomförd match i tävling arrangerad av SMA.
 • Boxaren fyller själv i sina matcher och resultat.
Åldersklasser

Åldersklasserna är lika för män och kvinnor.

 • Senior: 41 år och äldre
 • Medior: 18-40 år
 • Junior: 14-17 år
 • Ungdom: 10-13 år

Deltagare får tävla i högre åldersklasser under förutsättning att tävlingsledaren godkänner detta.

Yngre deltagare får delta under förutsättning att tävlingsledaren godkänner det.

Viktklasser

Viktklasserna är lika för män och kvinnor.

Senor, Medior, Junior och Ungdom tävlar i viktklasserna: 39 kg, 42 kg, 45 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg, 92 kg samt 92+ kg

Vid behov får lägre viktklasser i intervall om 3 kg skapas.

Deltagare får tävla i högre viktklasser under förutsättning att tävlingsledaren godkänner detta.

Matchlängder

Senior, Medior och Junior tävlar i 3 ronder om vardera 2 minuter och med 1 minuts paus mellan ronderna.

Ungdom tävlar i 3 ronder om vardera 1,5 minuter och med 1 minuts paus mellan ronderna.

Under förutsättning att tävlingsledaren godkänner det, får andra matchlängder överenskommas.

Regelbrott

Regelbrott som medför att matchdomaren ger tillsägelse till, varnar eller diskvalificerar deltagare är bland annat:

 • Slag som träffar huvudet.
 • Slag som träffar nacke, överkroppens baksida och under bälteslinjen.
 • Slag med handskens insida.
 • Lågt huvud.
 • Satsa på styrka i slagen.
 • Pressa sin motståndare till passivitet.
 • Ej lyda matchdomarens direktiv.
 • Osportsligt beteende.
Domslut

En match i MyBox, som inte är en match i en turnering, avgörs på totalt erhållna teknikpoäng. Resultatet kan därför sluta med seger för den ena eller oavgjort.

Match i turnering avgörs av antalet domarröster och kan inte sluta oavgjord. Poängdomare ger sin domaröst till den deltagare som denne har givit flest poäng. Har poängdomare givit lika poäng, ska denne utse den deltagaren till segrare som uppvisade bäst försvarsteknik.