Bedömning

Varje match poängbedöms av tre poängdomare som vilka rondvis och omlott bedömer: (1) Slag, kontringar och finter, (2) Gardering och undanglidning samt (3) Balans och fotarbete.

Under varje rond ska varje domare även värdera helheten tillsammans med övrig bedömd färdighet enligt ovan.

I denna text beskrivs endast heltalsnivåerna. Halvpoängsnivåerna ligger någonstans i mitten av dessa.

Slag och tillåten träffyta

Tillåten träffyta i MyBox undantar huvudet men inkluderar axlar och överarmar.

Raka slag slås lämligen mot axlar och kroppen. Dock bör slag på bröstets övre del undvikas då de många gånger kan leda till träff på hakan.

Krokar slås företrädelsevis mot överarmarnas utsidor samt kroppens sida.

Uppercuts slås lämpligast mot mage och kroppens sidor. Dock bör slag på bröstets övre del undvikas då de många gånger kan leda till träff på hakan.

Finter med valfritt slag mot huvudet är tillåtna. Handsken får dock inte nudda huvudet.

1 poäng – Underkänd teknik

Helhetsintrycket

 • Skulle inte ha varit med i den här tävlingen.
 • Allt för färsk inom MyBox.

Slag, kontringar och finter

 • Mest bara rundpallar, vilda svingar, orena slag och inget mer.
 • Satsar på att slå hårt.

Gardering och undanglidning

 • Så gott som obefintlig gardering.
 • Kan inte hålla reda på sina händer, dyker och vänder sig bort.

Balans och fotarbete

 • Kan inte bestämma sig för vilken fot som ska ligga främst.
 • Snubblar och har svårt att hålla balansen.
2 poäng – Bristande teknik

Helhetsintrycket

 • Börjar se ut som att deltagaren kan MyBox.
 • Helhetsintrycket är lite stelt och tafatt.
 • Går ständigt framåt och försöker pressa sin motståndare till passivitet.

Slag, kontringar och finter

 • Kan jabba.
 • Försöker enstaka gång slå kombination med främre och bakre hand.
 • Deltagaren vet vad det handlar om, även om det inte alltid blir bra.
 • Lite ensidig boxning.
 • För hård boxning.
 • Träffar ofta med handskens insida.
 • Svårt att hitta rätt distans.

Gardering och undanglidning

 • Håller upp händerna bra som gard men blir ändå lätt träffad.
 • Ingen gardering av finter mot huvudet.
 • Har tendenser att allt vilja vända sig bort eller dyka vid press.

Balans och fotarbete

 • Håller hyffsat reda på fötterna och fotställningen.
 • Går mest åt samma håll.
 • Finner inte rätt distans.
 • Förföljer ofta istället för att skära av.
 • Bristande balans vid slag.
3 poäng – Godkänd teknik

Helhetsintrycket

 • Det ser ut som MyBox, deltagaren kan grunderna.
 • Klarar av att hålla en hyffsad stil i trängda lägen.
 • Försöker boxa i alla lägen.
 • Försöker inte pressa sin motståndare till passivitet.
 • Kan förekomma enstaka marginella eller grövre fel ibland, men deltagaren har bra koordination och flyt i sin boxning.

Slag, kontringar och finter

 • Kan jabba och försöka komma till rätt distans.
 • Kan slå tvåslagskombinationer med främre och bakre hand rent och balans, utan att satsa för hårt i slagen.
 • Slår få insidor.
 • Behöver inte eller kan inte visa mycket mer.

Gardering och undanglidning

 • Försöker hela tiden och i alla situationer gardera sig även om boxaren ibland ser ut att ha svårt att hänga med.
 • Garderar oftast finter mot huvudet.
 • Dock ska det inte bero på ett direkt felaktigt beteende att boxaren inte hänger med.

Balans och fotarbete

 • Håller bra avstånd mellan fötterna och har en bra viktfördelning.
 • Har hyfsad balans i slagväxlingar och vid förflyttning.
 • Kan med hjälp av fötterna flytta sig ur pressade situationer.
 • Saknar flyt i förflyttningarna.
 • Är kanske lite för ensidig och fantasilös i sina förflyttningar.
4 poäng – Väl godkänd teknik

Helhetsintrycket

 • Har nästan allt som begärs av den färdiga deltagaren i MyBox men kanske gör enstaka misstag och missbedömningar.
 • Kan i stort sett det mesta ganska hyggligt.
 • Boxas halvdistans och närkamp utan att hänga på motståndaren för mycket.

Slag, kontringar och finter

 • Behärskar hyffsat flerslagskombinationer och försöker variera boxningen mot både kropp och överarmar.
 • Slagen träffar rent utan insidor.
 • När slag plockas görs försök till att använda detta till egen fördel, exempelvis genom kontringar.
 • Försöker att använda finter mot huvudet med uppföljande slag.
 • Kan ibland bli lite ensidig, kanske används samma tekniker hela tiden.
 • Kan ibland bli lite väl hårt i en jämn och intensiv match.
 • Kan dock alltid kontrollera hårdheten i sin boxning när en svagare boxare är motståndare.

Gardering och undanglidning

 • Är mjuk i kroppen och ser slagen i tid.
 • Söker sig in när det hettar till och försöker gå in i clinch.
 • Försöker använda kroppsvridningar och förflyttning som gardering.
 • Flyr aldrig i panik även om boxaren blir träffad.

Balans och fotarbete

 • Bra balans och rätt avstånd mellan fötterna.
 • Kan skära av för sin motståndare.
 • Har för det mesta rätt distans.
 • Kan växla tempo och riktning ganska bra men kanske går lite för mycket åt samma håll. Ser dock riktigt hyggligt ut.
5 poäng – Mycket väl godkänd teknik

Helhetsintrycket

 • Ser kontrollerat och stabilt ut.
 • Boxaren har allt man kan begära av en deltagare i MyBox.
 • Kan boxas i alla lägen och satsar aldrig på att slå hårt i slag eller dueller.

Slag, kontringar och finter

 • Kan använda alla typer av slag.
 • Använder kontringar.
 • Använder finter med uppföljande slag.
 • Varierar alltid sin boxning så mycket som möjligt.

Gardering och undanglidning

 • Mycket bra gard.
 • Släpper aldrig gardering av finter mot huvudet.
 • Händerna alltid på plats även om det skulle räcka med att låsa motståndaren och flytta sig ur situationen.
 • Använder kroppsvridningar och förflyttningar som gardering precis så mycket som behövs.

Balans och fotarbete

 • Mycket bra balans.
 • Växlar tempo och varierar hela tiden sina förflyttningar.
 • Kan genom att höja tempot i förflyttningarna, störa sin motståndare så att denne inte kan komma på rätt distans.