Swedish MyBox Association upphör

2023-08-25

MyBox har överlämnats för förvaltning och utveckling till Robert Nordman med flera. Swedish MyBox Association upphör därmed att existera.

Tävlingstillstånd beviljas fortsättningsvis genom kontakt med Robert Nordman. I ansökan anges ansvarig tävlingsledare som vid tävlingen ska kunna säkra att regelverket följs. Det finns inga formella krav på tävlingsledaren som i matchboxning, utan detta värderas från fall till fall. Välkomna att arrangera tävlingar.

Kontakt: Robert Nordman, 070-426 91 00, mybox@newsweden.se