Svenska Mästerskapen i MyBox 2019

Svenska Mästerskapen i MyBox genomförs för första gången 2019.

Med hänsyn till vår resurstillgång inleder vi vårt första SM i MyBox med åldersklasserna senior samt medior 31 år och äldre. Swedish MyBox Association förbehåller sig rätten att genomföra justeringar av nedanstående om det behövs för att arrangemanget ska kunna genomföras.

Ett senaste datum för anmälan kommer att delges. Vi förbehåller oss rätten att stoppa anmälningarna i förtid ifall deltagarantalet blir för stort. Så först till kvarn gäller.

Övriga villkor. Vi tillåter inte att mediorklass tävlar i seniorklass. Vidare får man gå upp maximalt en viktklass. Detta med hänsyn till säkerhet och sportslighet. Klasser med endast en deltagare kommer att strykas. I de fall en klass har fyra eller fler deltagare, kommer bronsmatch att boxas.

 

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 100 kronor per deltagare och betalas vid registreringen.

 

Villkor för deltagande

För att få delta ska man ha licens för att tävla i MyBox, vara född tidigast 1988, vara medlem i idrottsförening, medha ansvarig ledare samt ej vara avstängd från sport på grund av slag mot huvudet. Deltagaren och ansvarig ledare bekräftar i och med sitt deltagande, att kraven är uppfyllda.

Handsken får aldrig träffa huvudet. I övrigt, samma tillåtna träffyta som för boxning. Förbjudet att satsa i slagen eller att pressa sin motståndare till passivitet. Poäng ges för teknik, ej för antalet träffar.

Huvudskydd är obligatoriskt och skall medtas av de tävlande. Tandskydd rekommenderas. Övriga skydd giltiga för matchboxning får användas. Arrangören tillhandahåller med handskar.