MyBox League

MyBox League North är en av Swedish MyBox Associations öppna serier i MyBox.

 

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 20 kronor per deltagare och tävling vilket faktureras respektive klubb vid årets slut.

 

Villkor för deltagande

För att få delta ska man vara minst 10 år, vara medlem i idrottsförening, medha ansvarig ledare samt ej vara avstängd från sport på grund av slag mot huvudet. Deltagaren och ansvarig ledare bekräftar i och med sitt deltagande, att kraven är uppfyllda.

Licens krävs inte för att delta i MyBox League North. Efter första godkända genomförda match, erhålls licens automatiskt. Kravet är att man ska visa att man kan följa reglerna. Klarar man inte detta, får man på nytt försöka igen vid kommande deltävling. Licens är ett krav för deltagande vid större tävlingar.

Handsken får aldrig träffa huvudet. I övrigt, samma tillåtna träffyta som för boxning. Förbjudet att satsa i slagen eller att pressa sin motståndare till passivitet. Poäng ges för teknik, ej för antalet träffar.

Huvudskydd är obligatoriskt och skall medtas av de tävlande. Tandskydd rekommenderas. Arrangören tillhandahåller med handskar.