Utbildning i poängbedömning

Bedömningen av MyBox grundar sig på dedömningen i diplomboxning men har anpassats till att huvudträffar är förbjudna, endast markerande slag (finter) för att framkalla ett försvar tillåts. Handsken får dock aldrig träffa huvudet.

Vidare riktar sig MyBox till motionärer från 10 år och uppåt vilket gör att diplomboxningens regler mot hård boxning understryks i MyBox och ingår tydligt i bedömningskriterierna.

 

Genomförande

Utbildningen inleds med en kortare repetiton av reglerna följt av en genomgång av domarprotokollet och bedömningskriterierna.

Därefter sätter vi ihop en sparringlista med några sparringar. De som inte medverkar i sparringarna, provdömer poäng. Efter varje sparring går vi igenom bedömningarna.

 

Kostnad och material

Utbildningen är kostnadsfri. Varje deltagare får en regelbok, ett blad med bedömningskriterier samt domarprotokol.

 

Agenda

18:30-19:00 Regler, protokollet och bedömningskriterier

19:00-20:00 Provdömningar och diskussioner